Plastová okna, hliníková okna, plastové vchodové dveře, hliníkové vchodové dveře, parapety, žaluzie, plastové ploty, dětské pískoviště, zahradní plastové truhlíky

pondělí 9. ledna 2023

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT 2023

  


Od 9.1.2023 lze žádat v programu Nová zelená úsporám Light o dotaci na okna a vchodové dveře. V případě výměny oken až 12 000 Kč na jeden kus výplně, v případě vchodových dveří je to až 18 000 Kč na jeden kus. V obou případech pak celková suma dotace může činit až 150 tisíc korun. Okna musí být opatřena trojsklem s tloušťkou rámu alespoň 70 milimetrů. Montáž výplní může probíhat i svépomocí, doporučujeme však odbornou montáž od našich zaškolených pracovníků.

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022. Získat NZÚ light lze za předpokladu, že všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod, nebo invalidní důchod třetího stupně, nebo příspěvek na bydlení v období mezi 12. 9. 2022 a datem podání žádosti. Pro doložení důchodu bude stačit aktuální výměr důchodu. Pokud ho nemůžete dohledat, potvrzení o pobírání důchodu vám vystaví každá pobočka OSSZ na počkání. Bylo-li zateplení realizováno po 12. září 2022, tak je možné o dotaci požádat i zpětně. Žádost o dotaci lze podat pouze prostřednictvím portálu Identita občana ( identitaobcana.cz ). K žádosti o dotaci není nutný žádný projekt, jako u bežného programu Zelená úsporám, pouze posudek (kontrola žádosti), který lze provézt prostřednictvím zástupce MAS (Místní akční skupiny) či EKIS (Energetická konzultační a informační střediska), jež sídlí v každém regionu. Poradí i zaměstnanci úřadu práce, kteří pomáhají s příspěvkem na bydlení.


Nová zelená úsporám Light


Důležité webové stránky :

https://www.alu.plast.cz/nova-zelena-usporam-light

https://www.tomasvylet.cz/o-nasi-firme/nova-zelena-usporam-light-2023/

https://novazelenausporam.cz/ 

https://www.identitaobcana.cz