Plastová okna, hliníková okna, plastové vchodové dveře, hliníkové vchodové dveře, parapety, žaluzie, plastové ploty, dětské pískoviště, zahradní plastové truhlíky

středa 12. prosince 2012

ZÍSKALI JSME CENU SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE !!

Naše firma získala prestižní cenu „SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE“.

Cenu uděluje Sdružení českých spotřebitelů. Zástupcům naší firmy ji předal hejtman
Jihočeské kraje pan Mgr. Jiří Zimola. Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje,
že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikánív souladu
s očekáváním spotřebitele. Předpokládá se tedy, že naplňuje nejen požadavky dané
obecně závaznými platnými právními předpisy, ale také při poskytování služeb, či při
uvádění výrobků na trh, má dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost
a nadstandardně poskytuje své služby s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje
potřebné informace spotřebitelům, např. o zajištění odborného servisu a podobně.
Při udělení ceny bylo komisí ustavenou při SČS přihlédnuto i k tomu, jaký image firma
má jak mezi spotřebiteli, tak i u místní a podnikatelské samosprávy.
ALU.PLAST s.r.o. - okna, dveře


sobota 8. prosince 2012

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK 2013

Děkujeme zákazníkům za projevenou přízeň a přejeme všem krásné Vánoce, mnoho štěstí ,
zdraví a spokojenosti v novém roce 2013.

NEZAPOMEŇTE !! - LEDEN AŽ ÚNOR 2013 VELKÉ ZIMNÍ SLEVY !